.

Üdvözöljük...

... a Met regenerálható adszorbens (szűrőanyag) anyagok hazai gyártójának és európai forgalmazójának weboldalán. Hazai gyárunkban állítjuk elő az Arzén, Fluor, Bór és Jód megkötésére alkalmas víztisztításban alkalmazható adszorbens anyagokat.

Ön jó helyen jár, amennyiben:

 • kis helyigényű, rugalmasan kialakítható,
 • a háztartási méretektől a vízművek kapacitásáig alkalmazható,
 • vízátfolyatással, energia igény és felügyelet nélkül működő,
 • az arzénkoncentrációt 1 ug/literes szint alá csökkentő,
 • aktív szén alkalmazása nélkül működtethető,
 • tetszőleges technológiai sor végére illeszthető,
 • 7 éves élettartalmú,
 • időszakosan regenerálható,
 • 50 fokos vízhőmérsékletig alkalmazható,
 • folyamatos működést biztosító (regenerálás közben is),
 • az ivóvíz egyéb paramétereit nem módosító,
 • lehetőség szerint Magyarországon készült technológiai szerelvényekkel alkalmazható,
 • olcsó és egyszerű szűrőanyagot vagy komplett berendezést keres.

Tekintse meg az:

Arzénmentesítések:

AsMet technológia bemutatása VIDEOT

AsMet arzénmentesítő ELŐADÁS anyagát

AsMet arzénmentesítés információs anyagát

AsMet szűrőanyag felhasználási technológiáit

Arzénmentesítő technológiák - Tanulmány

Arzénmentesítő technológiák - Összehasonlítása

 

Engedélyek:

AsMet szűrőanyag OTH engedélye

AsMet technológia OTH engedélye

AsMet technológia ÉME engedélye

.

Az S-Metalltech 98 Kft és az ÉMI konzorciuma elnyert egy NORVÉG pályázati forrást.

A pályázat"DMSO tartalmú ipari szennyvíz újrahasznosítása bepárlással"címmel az adszorbens anyag gyártása során keletkező veszélyes hulladék csökkentésére irányul.

A projekt a Norvég Alap támogatásával valósul meg HU09-0090-A1-2013 projektszámmal.

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

A tiszta víz kincs!

"Magyarországon az ivóvíz minőségi követelményeit és az ellenőrzés rendjét a 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet tartalmazza, amely az európai közösségi jogszabályokkal harmonizál. Hazánkban kevés egészségügyi szempontból aggályos ivóvíz-szennyező kémiai anyag fordul elő, igaz ezek némelyike meglehetősen elterjedt." - mondta az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális tisztifőorvos-helyettese.

Közegészségügyi szempontból különösen fontos tény, hogy az ARZÉN az egyetlen olyan hazai ivóvízszennyező, amelyről a WHO által hivatkozott korábbi vizsgálatokkal egybehangzóan egy friss hazai epidemiológiai kutatás (2004. évi) is kimutatta az ivóvíz határérték feletti szennyezettségének hatását a bőr- és tüdőrák, nagyobb koncentrációknál pedig ezeken felül még a hólyag és veserák kockázatának növekedésére.
Eltávolítására ma már megfelelő technológiák állnak rendelkezésre, de sok esetben gazdaságosabb más, megfelelő minőségű forrás bekapcsolása a vízellátásba (vízkeverés, új kút).
A jelentős anyagi forrást igénylő megoldást szolgálják a hazai ivóvízminőség-javító programok, amelyeknek keretében a vízszennyezés által érintett települések jogosultak pályázat lehetőségével élni a vízminőségi probléma megoldására biztosított uniós, valamint hazai támogatásokból. Az egészségügyi kormányzat álláspontja szerint a pályázatok elbírálásánál a közegészségügyi tekintetben legsúlyosabb szennyezők kiküszöbölésének kell elsőbbséget biztosítani. Az ÁNTSZ szakembere kiemelte, a jogszabályban foglalt határértékek betartása az Európai Uniós csatlakozási szerződésünkben előírt követelmény, melynek teljesítésére arzén tekintetében 2009. december 25-éig kapott az ország haladékot. A települések ivóvíz minőségét a 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 6. számú melléklete részletezi.

tablazat
Lakosság érintettsége vízszennyező anyagok kapcsán


Az ANTSZ tájékoztatója szerint 475 településen, több mint 1,5 millió embert érint a vezetékes ivóvíz ARZÉN szennyezettsége Magyarországon. A legtöbb helyen az ARZÉN jelenlegi mennyisége az ötszöröse az EU által megengedett határértéknek. A kormány az áldatlan helyzeten az Ivóvízminőség Javító Programmal igyekszik segíteni az érintett önkormányzatoknak.
Amíg el nem készülnek az új beruházások az ivóvíz tisztítására, az érintett településeken kötelező a kismamák illetve a 6 éven aluli gyermekek palackozott tiszta vízzel való ellátása. Az EU jogharmonizáció következményeként jelentős szigorítás lépett életbe az ivóvíz megengedett arzéntartalma tekintetében, ugyanis a korábbi 50 mg/l határérték 10 mg/l-re csökkent (201/2001. Korm. rendelet). A szigorítás több mint négyszáz magyarországi települést érint, melyek vízellátása jellemzően kis vízműveken alapul. A jogszabály a 30 mg/l arzéntartalmat meghaladó vízzel ellátott települések esetében 2006. december 25.-i, a 10-30mg/l arzéntartalmú vizek esetében pedig 2009. december 25.-i határidőt ír elő a 10 mg/l-es határérték teljesítésére. A jogszabályi szigorítás következtében jelentős mértékű igény jelentkezik a nem megfelelő határértéket produkáló arzénmentesítő telepek és berendezések intenzifikálása, ill. új telepek létesítése tekintetében.

Ebben nyújt segítséget cégünk, Japán arzénmentesítési technológiát alkalmazva, egyszerűen működtethető, rugalmas igények szerint kialakítható és olcsó berendezések gyártásával. Termékeink a vödör mérettől, a teljesen autómatizált berendezésekig elérhetőek, és a szűrőanyagok időszakos regenerálására is számos, igényeik szerinti lehetőséget kínálunk. (részletek)

Hírek

SELECT * FROM hir WHERE lang = 'HUN' ORDER BY datum DESC
#Dateformat(datum, "YYYY. mm. dd")##cim#
#teljes_hir#