2016.01.28.-án A konzorcium szemináriumot tartott, melynek címe: “Ivóvíztisztításban alkalmazható adszorbens anyag gyártásakor keletkező veszélyes hulladék újrahasznosítása”