Jelenleg futó pályázatok

GINOP-2.1.4-15-2018-00026
Címe: Ionadszorbens gyanták új területeken történő bevezetése
Támogatás: 5 M Ft
Partner: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft

Témája: A pályázó vállalkozás által kifejlesztett és gyártott, regenerálható adszorbens víztisztítási technológiák során alkalmazható az ivóvíz arzén, fluor, bór és jód koncentrációjának határérték alatti koncentrációra történő csökkentésére. Jelen projekt célja, hogy a vállalkozás a termékével olyan új piacra tudjon lépni, ahol az adszorbens átmenetifém és fémion adszorpciós képességét nem csak a víz tisztítására, hanem az adszorbens felületén megkötött ionok visszanyerésére is fel lehessen használni .  Az igénybevett innovációs szolgáltatás során a Pályázó által fejlesztett adszorbensek átmenetifém (Sb), fémion (Co, Cd, Fe, Cu, Cr, Ni, Zn, Mo, Pb, Hg) illetve Arzén, Bór, Fluor, Jód, Ammónia, Nátrium, Kálium adszorpciós kapacitását, pH függését, regenerálhatóságát, valamint a továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálják. A projekt során, a Pályázó által fejlesztett adszorbenst tesztelteti laboratóriumi körülmények között kevert fémion tartalmú modellvizeken, valamint valós üzemi környezetből származó csurgalékvizeken, illetve magas fémtartalmú bányavizeken. A vizsgálatok során adszorpciós kapacitást, szelektivitást és regenerálhatóságot vizsgál a bevonni tervezett kutatás-fejlesztési intézet. A projekt tárgyát képező innovációs szolgáltatás igénybevételével a Pályázó a meglévő adszorbens felhasználási területét terjeszti ki olyan fejlődőben lévő új piaci területekre is, ahol a vízkezelés mellett az adszorbens felületén megkötött elemek visszanyerése is cél. Amennyiben a tervezett tesztelési feladatok a várt eredményeket hozzák, az ivóvízkezelés mellett a Pályázó a környezetvédelem, nyersanyag visszanyerési technológiák és a hidrometallurgia területén tervezi hasznosítani az eredményeket, ahol a magas fémion tartalmú csurgalék-, hulladékvizek fémion tartalmának határérték alatti koncentrációra történő csökkentése az egyik gyakorlati cél.

2018-1.1.2-KFI-2018-00122
Címe: Komplex, moduláris, vegyszermentesen működő, helyszíni kezelést nem igénylő komplex vízkezelő berendezés létrehozása és kommunikációs hálózatba kapcsolása elsősorban hátrányos helyzetű kis közösségi alkalmazásokra
Támogatás: 107 M Ft
Partner: Agrometál-Food-Tech Élelmiszer és Gépészeti Kft

Témája: A projekt tárgyát képező és a kutatás fejlesztési munka eredményeként létrejövő víztisztító berendezés és rendszer megépítését ismert a világban létező konkrét igények kielégítése indukálta: 2018.02.01.-i MTI hír szerint az ivóvíz minőségének javítását és a hozzáférés bővítését kezdeményezte az Európai Bizottság. A javaslat értelmében javítani kell az ivóvíz minőséget és az ivóvízellátás biztonságát, továbbá bővíteni kell a hozzáférést mindenki, különösképp a veszélyeztetett, marginalizált csoportok számára. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy nyilvános helyeken fel kell állítani egészséges ivóvizet biztosító berendezéseket, és folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot a víz minőségéről. Mindemellett ösztönözni kell a közigazgatási szerveket és a középületeket az ivóvízhez való hozzáférés biztosítására. Saját tapasztalataink és az elérhető információk alapján úgy látjuk, hogy kisméretű, könnyen szállítható, kezelésmentesen működtethető, szegényes infrastruktúrájú helyeken is működő, az adott hely vízminőségéhez illeszthető komplex víztisztító berendezések nem csak Európában, hanem Ázsiában és Afrikában is piacképesek, főként a fentebb felsorolt szempontok, EU irányelvek alapján.

Lezárt pályázatok

KKM/8955/2018/Adm
Címe: 80.000 ember arzén- és vasmentes ivóvízzel történő ellátása Szerbiában, a Magyarkanizsai és a Szabadkai Önkormányzatok területein
Támogatás: 15 M Ft
Partner: Josab Hungary Kft

Témája: Szerbiában a Magyarkanizsai Önkormányzathoz 13, a Szabadkai Önkormányzathoz 18 kistelepülés tartozik. Ezen települések nagy részén az ivóvíz arzén- és vaskoncentrációja jelentősen meghaladja az egészségügyi határértékeket. A jelen pályázati projekt keretében 15 darab, egyenként max. 12 m3/nap kapacitású AsMet arzénmentesítő közkutat tervezünk telepíteni a Magyarkanizsai Önkormányzat által kijelölt helyszíneken és 15 darab AsMet arzénmentesítő közkutat a Szabadkai Önkormányzat területén. Ahol szükséges, az arzénmentesítő egységeket vasmentesítő egységekkel egészítjük ki (ez 10 települést érint).  A vasmentesítő adszorbenst a JOSAB Hungary Kft gyártja. A közkútként működő berendezések a helyszínen kezelést nem igényelnek. A berendezések ellenőrzésének és regenerálásának know-how-ját átadjuk a horgosi Tiszamenti Vízművek és a Szabadkai Vízművek szakembereinek – ez a két vízmű központként felügyeli és működteti a területén telepített berendezéseket. Ezen pilot projekt révén 80-100.000 vajdasági lakos juthat napi 3 liter egészséges ivóvízhez.

HU09-0090-A1-2013
Címe: Hulladék mennyiségének és a levegő, víz talaj szennyezésének csökkentése
Támogatás: 174 M Ft
Partner: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft
Bővebben: http://arzenmentesites.hu/dmsoprojekt/