Jogszabályok

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, a Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra, a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rend. tartalmazza.


A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - az emberi fogyasztásra szolgáló víz (a továbbiakban: ivóvíz) minőségi követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki. ( Kémiai vízminőségi jellemzők a táblázatban láthatóak!)

A határérték feletti koncentracioju arzentartalmu vizzel ellatott telepulesek listálya a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rend. 6. számú melléklete részletezi.

Hazai viszonyok

Az arzénos víz komoly kihívást jelent az Országnak, különösen a kisebb településeknek, hiszen komoly költségeket jelent a határértéken keresztül megfelelni az EU előírásoknak. Éppen ezért a térségek csoportosulásokat hoztak létre, melyek egységes fellépésükkel, pályázatok írásával és nem utolsó sorban víztisztító cégek bevonásával próbálnak megfelelni a követelményeknek. A következő ábrán a magyarországi arzénszennyezettség látható. Ami szembetűnő, hogy a 10ug/literes határértékhez képest meglehetősen sok településen van az érték 50ug/liter felett.